ΤΟ ΕΡΓΟ

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων στον ποταμό Άραχθο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται η διερεύνηση πλήθους παραγόντων καθώς και η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Η υλοποίηση του έργου στηρίζεται στη συμμετοχή εξειδικευμένων ερευνητών όπου, με τη χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογικής αιχμής θα γίνεται η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των κλιματολογικών και γεωγραφικών στοιχείων σε ειδική βάση δεδομένων. Με τη δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος και τη λειτουργία ενός αυτόματου συστήματος παρακολούθησης θα δίνεται η δυνατότητα έγκαιρης πρόβλεψης πλημμυρικών φαινομένων καθώς και ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων σε κάθε περίπτωση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου.
river-station

ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του ποταμού Αράχθου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχεία που αφορούν την χωρική καταγραφή, τα ιστορικά στοιχεία πλημμυρικών επεισοδίων, τη μέτρηση στάθμης και τη ροή του ποταμού, τα μετεωρολογικά ιστορικά δεδομένα κ.α. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μία Βάση Δεδομένων όπου, μαζί με την ενσωμάτωση του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών και των σταθμογράφων μας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, μέσω αυτοματοποιημένης συλλογής με χρήση ασύρματης τεχνολογίας 4G. Μερικά από τα δεδομένα που καταγράφουμε είναι η βροχόπτωση, η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου, η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία.

drone

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Μέσω διαφορετικών δράσεων στοχεύουμε στην ενημέρωση των τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών έτσι ώστε να αποφύγουμε γεγονότα που σημειώθηκαν στο παρελθόν. Οργανώνοντας ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  κατοίκων, προσωπικού πολιτικής προστασίας και Δήμων. Εκπαίδευση και στοχευμένη ενημέρωση των φορέων και υπηρεσιών που λαμβάνουν, μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών/φορέων

katagrafi

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Στο γραφικό περιβάλλον που βρίσκεται σε μία διαρκή διαδικασία ανάπτυξης, τα δεδομένα και οι εκτιμήσεις εμφανίζονται αυτόματα σε χάρτες που ανανεώνονται, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στους χρήστες να βλέπουν τις πληροφορίες που απορρέουν από το ολοκληρωμένο σύστημα. Επιπλέον, οι τελικές πληροφορίες παρέχονται μέσα από ένα σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον με τη μορφή χαρτών, γραφημάτων και ειδοποιήσεων.

4

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μέσω διαφορετικών δράσεων στοχεύουμε στην ενημέρωση των τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών έτσι ώστε να αποφύγουμε γεγονότα που σημειώθηκαν στο παρελθόν. Οργανώνοντας ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  κατοίκων, προσωπικού πολιτικής προστασίας και Δήμων. Εκπαίδευση και στοχευμένη ενημέρωση των φορέων και υπηρεσιών που λαμβάνουν, μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος