Παρουσίαση προγράμματος “Watch Arachthos” από την ΕΥΔ ΕΠ

Κλιμάκιο της ΕΥΔ, Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου η οποία είναι η αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων – έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνονται στο “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020”. Επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής και ενημερώθηκαν για το Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Αράχθου”.

Στο βίντεο που ακολουθεί, οι ομιλούντες του έργου αναλύυν το έργο. Υπεύθυνος του προγράμματος Καθηγητής του Εργαστηρίου Κ. Χρυσόστομος Στύλιος, Δρ. Καρβέλης Πέτρος, Msc. Σαλμάς Δημήτριος

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *