Ημερίδα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης των κατοίκων και του προσωπικού Πολιτικής Προστασίας και Δήμων

Το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  την Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 στις 11:00 το πρωί, πραγματοποιεί διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Αράχθου» το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020.

Οι ομιλητές της Ημερίδας είναι εκπρόσωποι Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ινστιτούτων, Δημόσιων και Περιφερειακών φορέων. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η εξέλιξη και μετάβαση από την Πολιτική Άμυνα στην Πολιτική Προστασία, τόσο διεθνώς αλλά κυρίως στην Ελλάδα. Θα παρουσιαστούν πρότυπα σχέδια Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρών, αναφέροντας ενδεικτικές ελληνικές περιπτώσεις και σύγχρονες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της ετερογένειας στα θέματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Ένα σημαντικό μέρος των ομιλιών θα αφιερωθεί στην παρουσίαση προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποστήριξης αποφάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου αλλά και στην περιοχή του ποταμού Αράχθου, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και σύγχρονα εργαλεία (drones, θερμικές κάμερες, οπτικές κάμερες).

Στα πλαίσια της Ημερίδας θα παρουσιαστούν κοινές διαπεριφερειακές και διασυνοριακές στρατηγικές διαχείρισης φυσικών καταστροφών, καθώς απαιτείται να υπάρχει συντονισμός της αντίδρασης και ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις φυσικές καταστροφές, εφαρμόζοντας μια ισχυρή πολυεπίπεδη προσέγγιση και υποστηρίζοντας τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της μείωσης των κινδύνων καταστροφών και της διαχείρισης κρίσεων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ZOOM, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zoom.us/j/94736326924?pwd=TlMwaHo0Vjh6b0d6NTJqbU83dFgrUT09

είτε μέσα από το κανάλι του έργου στο youtube: Watch Arachthos Project – YouTube

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.watcharachthos.eu, καθώς και τον ιστότοπο του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής kic.uoi.gr.

Comments are closed.