Διημερίδα Ολοκλήρωσης Έργου CD-ETA “Συνεργατική Ψηφιοποίηση Φυσικού & Πολιτιστικού Περιβάλλοντος”

Ο καθηγητής κ. Χρυσόστομος Στύλιος συμμετείχε στην Ενημερωτική Διημερίδα Ολοκλήρωσης Έργου CD-ETA που, λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, πραγματοποιείται διαδικτυακά.

Συγκεκριμένα, ο Καθ. Στύλιος Χρυσόστομος ήταν ομιλητής στην θεματική ενότητα του συνεδρίου με τίτλο “Ψηφιακές Εφαρμογές για το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό, έργα: QNEST & SMARTIMONY”. Η ομιλία πραγματευόταν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, Ψηφιακές Εφαρμογές για το Φυσικό Περιβάλλον και Ψηφιακές Εφαρμογές για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Συνεχίζοντας, ο Καθ. Στύλιος Χρυσόστομος παρουσίασε τη σημαντικότητα των Ψηφιακών Εφαρμογών για το Φυσικό Περιβάλλον και την κατεύθυνση του έργου «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή του Αράχθου», στο οποίο συμμετέχει με την ερευνητική του ομάδα. Παρουσιάστηκαν ορισμένες Ψηφιακές Εφαρμογές όπως την Ψηφιακή αποτύπωση του Ποταμού Αράχθου με τη χρήση drone καθώς και μία από τις συνιστώσες του έργου του συστήματος WatchArachthos όπου είναι η καταγραφή και οπτικοποίηση της περιοχής ενδιαφέροντος .

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *